Plan Detail

B S A D

Have already approved proposal number? Then click on First Premium Payment button to continue premium payment using payment gateway. (के प्रस्ताव नम्बर पहिले नै स्वीकृत भइसकेको छ? त्यसो भए भुक्तानी गेटवे प्रयोग गरी प्रीमियम भुक्तानी गर्न First Premium Payment बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।)

First Premium Payment