Citizen Charter


    
द्रष्टव्य:

१) कम्पनीको अन्य सेवा कामको प्रकृती अनुसार निर्धारण हुनेछ।

२) कम्पनीले तोकेको विवरणमा फेरबदल भएमा तत्काल जानकारी गराईने छ।

३) सेवा सम्बन्धमा कुनै ढिलासुस्ती वा गुनासो भएमा तत्काल जानकारी गराउनु होला।

४) कम्पनीको सेवा छिटो छरितो बनाउन तपाईहरुको पूर्ण सहयोगको अपेक्षा गर्दछौं। धन्यवाद।
Top